LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
25-09-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1635 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
26-09-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1623 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000