LỊCH KIỂM TRA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch kiểm tra Click Chọn)

Ngày kiểm tra Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ kiểm tra Lệ phí
(VNĐ)
Đăng ký
28-10-2023
(Thứ bảy)
Tiếng Anh IELTS (trên máy tính) 25 IELTS (PC) (IEL) 4.664.000
11-11-2023
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1071 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
12-11-2023
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1108 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
18-11-2023
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 430 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1450 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
19-11-2023
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 275 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1505 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
25-11-2023
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (FCE) thi trên máy tính 2 FCE - PC (FCE_PC) 1.660.000
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 454 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1483 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
26-11-2023
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 0 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 0 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
02-12-2023
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 472 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1721 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
03-12-2023
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 322 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1222 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
05-12-2023
(Thứ ba)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) thi trên máy tính 158 KET - PC (K_PC) 925.000
PET - PC (P_PC) 1.000.000
09-12-2023
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 457 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1796 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
10-12-2023
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 343 KET (K) 925.000
PET (P) 1.000.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1781 STARTERS (S) 700.000
MOVERS (M) 775.000
FLYERS (F) 850.000
16-12-2023
(Thứ bảy)
PTE YOUNG LEARNERS 999 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000