LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
12-02-2022
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) thi trên máy tính 367 KET - PC (K_PC) 870.000
PET - PC (P_PC) 870.000
19-02-2022
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 241 FLYERS (F) 650.000
MOVERS (M) 650.000
STARTERS (S) 650.000
20-02-2022
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 146 FLYERS (F) 650.000
MOVERS (M) 650.000
STARTERS (S) 650.000