LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
11-04-2021
(Chủ nhật)
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) 164 COMPUTING FUNDAMENTALS (S) (CF-S) 580.000
KEY APPLICATIONS (S) (KA-S) 580.000
LIVING ONLINE (S) (LO-S) 580.000
08-05-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 220 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
15-05-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1484 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
16-05-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 645 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
Tiếng Anh Tổng Quát (FCE) 344 FCE (FCE) 1.645.000
22-05-2021
(Thứ bảy)
PTE GENERAL 998 FOUNDATION (FD) 1.000.000
LEVEL 1 (LA) 1.000.000
LEVEL 2 (LB) 1.000.000
PTE YOUNG LEARNERS 989 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000
29-05-2021
(Thứ bảy)
Giảng dạy tiếng Anh (TKT) 385 MODULE 1 (M1) 1.055.000
MODULE 2 (M2) 1.055.000
MODULE 3 (M3) 1.055.000
30-05-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 1216 KET (K) 870.000
PET (P) 870.000