LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
13-06-2021
(Chủ nhật)
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) 495 COMPUTING FUNDAMENTALS (S) (CF-S) 580.000
KEY APPLICATIONS (S) (KA-S) 580.000
LIVING ONLINE (S) (LO-S) 580.000
19-06-2021
(Thứ bảy)
PTE GENERAL 998 FOUNDATION (FD) 1.000.000
LEVEL 1 (LA) 1.000.000
PTE YOUNG LEARNERS 981 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000
03-07-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 590 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
10-07-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 563 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
11-07-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1067 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
17-07-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1646 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
18-07-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1492 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
24-07-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 439 KET (K) 870.000
PET (P) 870.000
31-07-2021
(Thứ bảy)
Giảng dạy tiếng Anh (TKT) 325 MODULE 1 (M1) 1.055.000
MODULE 2 (M2) 1.055.000
MODULE 3 (M3) 1.055.000