LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
13-06-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 431 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
19-06-2021
(Thứ bảy)
PTE GENERAL 1000 FOUNDATION (FD) 1.000.000
LEVEL 1 (LA) 1.000.000
PTE YOUNG LEARNERS 991 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000
20-06-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 600 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
26-06-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Tổng Quát (FCE) 304 FCE (FCE) 1.645.000
Giảng dạy tiếng Anh (TKT) 76 MODULE 1 (M1) 1.055.000
MODULE 2 (M2) 1.055.000
MODULE 3 (M3) 1.055.000
04-07-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 1076 KET (K) 870.000
PET (P) 870.000