LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
22-08-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1414 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
28-08-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1650 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
29-08-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1649 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000